Menu
X
English version

Najważniejszy jest pomysł.

Proponujemy pełny zakres współpracy w zakresie tworzenia koncepcji dotyczących projektów parków rozrywki i atrakcji turystycznych. Jesteśmy autorami koncepcji parków rozrywki, parków tematycznych, centrów nauki oraz parków doświadczeń, koncepcji zagospodarowania terenów turystycznych, czy wreszcie strategii długoterminowych rozwoju turystyki.

Od pomysłu do realizacji!


Zdjęcia: